0

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

 

§1. Postanowienia ogólne

Sklep internetowy prowadzony jest przez firmą MikaMika, z siedzibą w Kwiatkowskiego 1/112, 71-004 Szczecin, posiadającą NIP 9860171645.
Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym, prawa i obowiązki Klientów oraz zasady realizacji zamówień.
Warunkiem dokonania zakupów w sklepie internetowym jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

 

§2. Składanie zamówień

Wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym są nowe, wolne od wad i zgodne z opisem podanym na stronie internetowej sklepu.
Aby dokonać zakupu w sklepie internetowym, Klient powinien:
a) wybrać interesujący go produkt,

b) dodać produkt do koszyka,

c) zalogować się lub utworzyć konto,

d) podać adres dostawy oraz dane do faktury,

e) wybrać sposób dostawy oraz płatności,

f) potwierdzić zamówienie i dokonać płatności.

Zamówienie jest złożone w momencie, gdy Klient otrzyma potwierdzenie zamówienia na podany przez niego adres e-mail.

 

§3. Ceny i płatności

Wszystkie ceny produktów w sklepie internetowym podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
Sklep internetowy oferuje następujące formy płatności:
a) przelew tradycyjny,

b) płatność przy odbiorze.

W przypadku wyboru przelewu tradycyjnego, płatność należy dokonać na podany w potwierdzeniu zamówienia numer rachunku bankowego w ciągu [liczba dni] od daty złożenia zamówienia.
W przypadku wyboru płatności kartą lub płatności za pobraniem, płatność należy dokonać w momencie odbioru przesyłki.

 

§4. Dostawa

Sklep internetowy realizuje dostawę produktów na terenie Polski.

następujące formy dostawy:

a) przesyłka kurierska,

b) odbiór osobisty w Szczecinie

Koszt dostawy jest uzależniony od wybranej formy dostawy oraz wartości zamówienia i jest podany przy składaniu zamówienia.
Termin dostawy zależy od wybranej formy dostawy oraz od dostępności produktu. Szczegółowe informacje dotyczące czasu realizacji zamówienia znajdują się na stronie internetowej sklepu.
W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w terminie, sklep internetowy poinformuje Klienta o tym fakcie i zaproponuje zmianę terminu dostawy lub anulowanie zamówienia.

 

§5. Prawo do odstąpienia od umowy

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej w sklepie internetowym w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów zwrotu towaru.
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien złożyć oświadczenie w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@mikamika.com.pl, przed upływem terminu określonego w pkt. 1.
Towar należy zwrócić na adres podany przez sklep internetowy, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
Sklep internetowy zwraca Klientowi kwotę zapłaconą za towar w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

§6. Reklamacje

W przypadku wystąpienia wady produktu, Klient może skorzystać z przysługującego mu prawa do reklamacji.
Reklamację można zgłosić w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@mikamika.com.pl, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.
Sklep internetowy ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

§7. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Klientów sklepu internetowego jest MikaMika, z siedzibą w Kwiatkowskiego 1/112, 71-004 Szczecin.
Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

 

§8. Postanowienia końcowe

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej sklepu internetowego oraz w siedzibie sklepu.

Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, bez podania przyczyny.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
Każda zmiana Regulaminu będzie publikowana na stronie internetowej sklepu i wejdzie w życie z chwilą jej opublikowania.
W sprawach spornych wynikłych z realizacji zamówień w sklepie internetowym, strony będą dążyć do rozwiązania sporu drogą polubowną. Jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia, spór będzie rozstrzygany przez właściwy sąd powszechny.

Zapisz się do newslettera

i bądź na bieżąco z nowościami i promocjami!


© 2023 MikaMika wysokiej jakości produkty z jedwabiu. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl sklepy internetowe Szczecin